PLOUGMANN - COPENHAGEN

Next Generation Consulting by Peter Plougmann

Rådgivning og politisk sparring

Plougmann – Copenhagen – Next Generation Consulting leverer rådgivning til og skaber viden af værdi for politisk orienterede kunder, der indgår i den fremadrettede politisk-økonomiske debat og interessevaretagelse, især når det gælder arbejdsmarked, vækst og teknologi.

Fremadrettet tænkning

Sikkerhed er erstattet af sandsynlighed. Danmark eksisterer også om 10, 20 og 50 år trods mange modsætninger og udfordringer. Vi har bare ikke sikkerhed for, hvorledes vi vil leve og hvad der er vejen dertil. Fremadrettet tænkning og scenarier er vores metoder og redskaber  for at nå frem til det vi vil.

Foredragsholder og moderator

Peter Plougmann er en dansk sociolog, som med et internationalt og fremadrettet udsyn i mere end 30 år passioneret og succesfuldt har arbejdet professionelt i skæringsfeltet mellem politisk-økonomi, teknologi og arbejdsmarkedet.

Aktuelle opgaver

 1. Fonden for innovation og erhvervsudvikling i Region Sjælland (FIERS), oplæg om “Systembaseret innovation – Identifikation og udvikling af samarbejdsprojekter mellem Region Sjælland og erhvervslivet”, september 2016-2017
 2. Notat om “Systemisk sundhedsinnovation og samarbejde om innovation mellem Region Sjælland og erhvervslivet” – konceptudvikling for Region Sjælland, PFI, oktober-juni 2016
 3. “AMU og den nye store fortælling”, Seminar om modernisering af AMU-programmet og dets rammevilkår, for LO, forbund og erhvervsskolerepræsentanter, proces og dokumentation, LO skolen, januar 2016
 4. Strategisk Inspirationskatalog for LO repræsentanter og konsulenter  i RAR,  proces og dokumentation, LO 2015,
 5. Digital læring, HAKL- TUP 2014-15, Udviklingsprojekt om digital læring på HAKLs område

Aktuelle opgaver

 1. Analyse af partsstyring og dialog i VEU systemet for UVM m.fl. Ekspertgruppen om VEU, i konsortie med Oxford Research, 2017
 2.  Analysen ” Effekter af HAKLs AMU-kurser” for HAKL – Uddannelsessekretariatet i samarbejde med Floris Consult, oktober 2016-marts 2017
 3. Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere”, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har indgået aftale med Rambøll, CABI og Plougmann-Copenhagen A/S (underleverandører) om af være facilitator på projektet, 2016-2019.

 4. “Analyse om 3D-print og hyperfleksibel automation i dansk industri”, 1.fase, for Industriens uddannelser, i fællesskab med Ivar Moltke, Create  og Peter Hesseldahl, august -november 2016
 5. Litteraturreview om tendenser indenfor ”Industri 4.0” med særlig fokus på mulige konsekvenser af big data, Internet of Things (IoT), mobil teknologi (Wireless  WWW) og serious gaming  (SG) for Industriens uddannelser, maj 2016
 6. Fokusanalyse for RegLab, “Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? “, Oxford Research, IRIS Group
 7. og Peter Plougmann, 2016
 8. “Kompetencestrategier for Køge Kommune”,  Seminar for kommunes ledere, oktober 2015
 9. Sparring med Sundhedsinnovation Sjælland, 2015

Aktuelle opgaver

 1. Samtænkningssektionen, Center for Stabiliseringsindsatser, Hjemmeværnskommandoen, oplæg “Fremadrettet tænkning, alternative scenarier og nye muligheder” under temaet “Det mentale beredskab”på “Kompetencedage, 12.10.2016.
 2. Danske Regioner, moderator ” Kvalificeret arbejdskraft til hele landet”, Folkemødet Bornholm, 17. juni 2016
 3. RegLab årskonference, “Kvalificeret arbejdskraft til hele landet, oplæg og debat, Cirkus bygningen, København, 25. maj 2016
 4. HK-Skat, oplæg om “Platformsøkonomi og fagpolitiske overvejelser” HK:NOS konference, HK-huset, 13. juni 2016
 5. HK Hovedbestyrelse,  oplæg “Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud – med fokus på platformsøkonomi”, Svendborg, 9. maj 2016
 6. HAKLs formandskab, oplæg “AMU21C og HAKL”, København, 15. marts 2016
 7. Moderator på Kommunal Økønomisk Forum, “Lokal uddannelsespolitik som vækstmotor”, Aalborg Kongrescenter, 15. januar 2016
 8. Køge Campus, Kursusafdelingen,  oplæg om “Dynamikker på arbejdsmarkedet”, 3. og 11. januar 2016
 9. ZBC, bestyrelseskonference, Køge, “Fremtidens arbejdsmarked” , 6. januar 2016
 10. Oplæg for VEU Rådets strategikonference,” AMU-21C”  15.december 2015
 11. Oplæg for IDA-Privat, ” Teknologi og globalisering som driver for fremtidens arbejdsmarked” IDA-Privats Globaliseringskonference 6.-7, november 2015, Hotel Opus, Horsens
 12. Oplæg og workshop for IDA privat,” De nye teknologibaserede platforme og arbejdsmetoder/værktøjer, som du kan bruge i dit globale arbejdsliv” IDA-Privats Globaliseringskonference 6.-7, november 2015, Hotel Opus, Horsens
 13. Oplæg for IDA, “Det robuste dagpengesystem i et globalt arbejdsmarked” Konference om fremtidens dagpengesystem, 30.10.2015

Hold dig opdateret

Læs vores blog.

Bloggen afspejler mine mangesidige professionelle interesser for den politisk-økonomisk og samfundsmæssige udvikling.

Jeg har i mere end 3 årtier arbejdet som centralbureaukrat, forsker, iværksætter og direktør og er nu selvstændig rådgiver, der håber på, at min kunder fortsat ser mig som en ”kritisk ven”

Nogle af mine interesser er knyttet til globaliseringen og nye stadig mere radikale geopolitiske udfordringer og til teknologisk fornyelse og de nye erhvervsøkonomiske forretningsmodeller, der opstår som konsekvens heraf.

Klik her for at læse det.

© 2016 - Plougmann-Copenhagen.